37 > 37 >

, , ,

03-14-2011, 03:16 PM   : 1
ά7Łά 3βoǿřά
♥'$
 
 ά7Łά 3βoǿřά
Icon6....

..!
..!!
..!
 ..

..

ﻭﻗﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻳﺎ ﺩﻭﺏ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ
ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺇﻻ ﺍ ﺗﺼﻴﺢ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻬﺎ: ﻓﺭ ﻓﺭ
ﻳﻔﻜﺮ ﺷﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺭ ﺑﺎﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ...
ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ :
: Hello
: Yes, how can i help you sir
: Do you know Tom and Jerry
: Yes
: Jerry is here, please come quickly

..

..
..
:.
..
..
: <~  ..

..

..
..!!
..

 ..~

..

#  ..

* ..
..
* ..
..
* ..
() ..
*   ..
..

  ..~

..

.: ..!!
:. ..
.: ..!
:. ..... ..!!
.: ..!!
.:
..

^
 ..~

..

..
* .: ..
:. ..
* .: ..
:. ..
* .: ..
# .::
* :.
..
.. .:
:. ..
.:
:. ..
.: ..
:.  ..

..


..
" "
" "


(( .. .. )) <~  ..

..

..!
..!! <~  ....

#  ..

* ..
..
..
.: ..
..
:. ..
..!!
:. ..! ..!
.: ..

^
 ..~

* ..
..
.: ..!
:. ..!!
:. ..!!
.:  ..

..

 ..
 ..
 ..~

..~

 

370 ..
0 * ()_
0 ( ) ..
0 -
0 ~..
0 , , :
0 .. ~ ,

 
03-14-2011, 03:40 PM   : 2
Żα7ḟαĥ βźήǿḅαĥ
βěģǾ ツ
 
 Żα7ḟαĥ βźήǿḅαĥ
:

.: ~>


 

37

0 |
0 7- 0 - 2011/2012
0 750
0 1-1 2012
0 4-2 -
0 - - -
0 1

 
03-14-2011, 03:41 PM   : 3
Qsoomh
 
 Qsoomh
: 

37

0
0 ...
0 忿
0
0 忿
0 ..!!
0 8 ..

 
03-14-2011, 03:42 PM   : 4
Qsoomh
 
 Qsoomh
:

 

37

0
0 ...
0 忿
0
0 忿
0 ..!!
0 8 ..

 
03-14-2011, 03:44 PM   : 5
Żα7ḟαĥ βźήǿḅαĥ
βěģǾ ツ
 
 Żα7ḟαĥ βźήǿḅαĥ
:

^^^^^^
~> 1


 

37

0 |
0 7- 0 - 2011/2012
0 750
0 1-1 2012
0 4-2 -
0 - - -
0 1

 
03-14-2011, 03:48 PM   : 6
Dr.
surgeon
 
 Dr.
:

.. .. ...

 

37

0 E.Coli
0 ..
0
0
0
0 ..
0

 

(Tags)
, ,

08:06 PM.

 - - - - - -Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.